Hakkımızda

UAD Hakkında

Uranyen Astrolojisi, Klasik Batı astrolojisinin uzantısı olarak var olan bir uzmanlık alanıdır.

Uranyen astrolojiyi diğer astroloji sistemlerinden ayıran en önemli özelliği an’daki eylem kalitesine inerek kişilerin yaşamlarındaki seçimlerinde en doğru potansiyeli ortaya çıkartmalarına fayda sağlamasıdır. Nokta atışlı tahminleri ile an’daki seçimleri birleştirmesi sebebiyle yaşam kalite ve standartlarında iyilik ve yükselme haline gelmeyi sağlar.

Türkiye’de bu uzmanlık alanını en yaygın ve en yetkin şekilde kullanan, marka tescilli Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem, bu alanda çıkardığı kitaplar, düzenlediği seminerler ve verdiği eğitimler ile Uranyen Astroloji’nin ülkemizde bilinirliğine katkı sağlamıştır. Aynı zamanda astroloji alanında yıllar süren birikim ve tecrübelerini, kurucusu olduğu Kozmik Bilinç Okulu çatısı altında toplayarak astrolojiye ilgi duyan birçok insana eğitim alma ve meslek edinme imkânı sağlamıştır. Gönüllülük Prensibi ile Kozmik Bilinç Okulu’nda da pek çok sosyal sorumluluk projeleri düzenleyen Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem, kendisi gibi astrolojiye gönül vermiş, bilgi birikimine güvendiği, toplumsal duyarlılığa önem veren meslektaşları ve eğitmenleriyle bir araya gelerek UAD Uranyen Astroloji Derneği’ni kurmuştur.

UAD Derneğini kurma fikri, ülkemizde Uranyen Astroloji’ye duyulan ilgi ve hızla gelişmekte olan astroloji alanında, öncelikle mesleki yeterlilik sağlayarak kazanç elde etmek isteyenler için sağlıklı temeller çerçevesinde, hedefinden sapmadan ve süreç içerisindeki her aşamada karşılaşılabilecek sorunların etkin bir şekilde belirlenip, çözüm önerilerinin oluşturulması, uygulama süreçlerinde ortak anlayışların belirlenmesi, eğitmenlerle öğrenciler arasında verimli bir iletişim ve işbirliği platformunun oluşturulması ile birlikte sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık kapsamında yapılacak olan etkinliklerle kolektif fayda bilincinin yaygınlaşması esasına dayanarak ortaya çıkmıştır.