Duyurular

Dernek Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının HASANPAŞA MAH. LAVANTA SK. ETAP İŞ MERK. NO: 20/2 KADIKÖY/İSTANBUL dernek merkez adresinde, 31/03/2021 tarihinde, saat: 13:30’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 07/04/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin, dernek internet sitesinden ilan edilmesine ve ayrıca eposta yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

SEVİLAY ERİÇDEM

 

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması,

2)Başkanın açılış konuşması,

3)Divan heyetinin seçilmesi,

4)Gelir-gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması ve onayı,

5)Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,

6)Dernek Yönetim Kurulu 5 asıl 5 yedek, Denetim Kurulu 3 asıl 3 yedek üyelerinin seçilmesi,

7)Dernek üye aidatlarının görüşülüp karara bağlanması,

8)Derneğimizin şubelerinin açılması konusunun görüşülmesi,

9)Dilek ve temenniler , kapanış.